Επιμορφωτικά Προγράμματα / Σεμινάρια Β΄Εξαμηνου, 2018

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου θα διοργανώσει το Β΄ Εξάμηνο του 2018 τα πιο κάτω σεμινάρια:

Πολυεπιχειρησιακά Σεμινάρια

  1. 18 & 20/09/2018 – Ο Ρόλος και τα Καθήκοντα του Λειτουργού Προστασίας Δεδομένων (DPO) με βάση το νέο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) – σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ
  2. *Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από ΜΜΕ: Εμπειρίες, Καλές Πρακτικές
  3. *Τax Updates and New Developments 2017
  4. *Ετοιμασία, εφαρμογή και έλεγχος προϋπολογισμού ταμειακής ροής ( cash flow)
  5. *Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών και Αύξηση Πωλήσεων

 

Σημειώσεις:

  • Όλα τα προγράμματα/σεμινάρια είναι επιχορηγημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Σ΄ όλους τους συμμετέχοντες στα προγράμματα / σεμινάρια θα δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
  • Για τα προγράμματα με (*) οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους θα καθοριστεί το συντομότερο.
  • Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 26818173, email:evepafos@cytanet.com.cy