ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ

Συμβούλιο Τουρισμού

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Χρύσης Χρυσάνθου
2 Αντιπρόεδρος
3 Γραμματέας
4 Μέλη Ανδρέας Δημητριάδης
5 Γιώργος Λεπτός
6 Ανδρέας Ιωάννου
7 Αγαθοκλής Κωνσταντίνου
8 Λουκής Λουκά

Βιομηχανικό Συμβούλιο

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Ζήνωνας Ζήνωνος
2 Αντιπρόεδρος
3 Γραμματέας
4 Μέλη Μιχάλης Μιχαήλ
5 Ηλίας Μυριάνθους
6 Δώρος Παφίτης
7

Τμήμα Υπηρεσιών

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Παντελής Ευαγγέλου
2 Αντιπρόεδρος
3 Γραμματέας
4 Μέλη Ανδρέας Δημητριάδης
5 Σάββας Γεωργιάδης
6 Δημητρής Ασσιώτης
7 Γρηγόρης Φιλίππου
8 Χρίστος Τζιώλης
9

10

Κενδέας Ζαμπυρίνης

Νεοφυτος Μιχαηλίδης

Επιτροπή Σχεδιασμού Κατάρτισης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων,Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Μελετών

Α/Α  ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
1  Πρόεδρος Γρηγόρης Φιλίππου
 Αντιπρόεδρος  Παντελής Ευαγγέλου
 Μέλος:

Μέλος:

Μέλος:

Μέλος:

Μέλος:

 Γεώργιος Μάης

Παναγιώτης Βορκάς

Γιώργος Φ. Πίτρος

Κενδέας Ζαμπυρίνης

Νεοφυτος Μιχαηλιδης


Επιτροπή Προσωπικού, Οικονομικών και Προσφορών

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Στέφανος Στεφάνου
2 Αντιπρόεδρος
3 Γραμματέας
4 Μέλη: Παντελής Ευαγγέλου
5 Γεώργιος Μάης
6 Μιχάλης Μιχαήλ
7 Χρύσης Χρυσάνθου
8 Λουκής Λουκά
9 Δημήτρης Ασσιώτης
10

11

Σάββας Γεωργιάδης

Κενδέας Ζαμπυρίνης


  Επιτροπή Εμπορίου

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
1  Πρόεδρος:  Ανδρέας Σιήκκης
2  Αντιπρόεδρος:
3  Γραμματέας:
4  Μέλος: Χαράλαμπος Παπαντωνίου
5  Μέλος:  Στέφανος Στεφάνου
6  Μέλος:  Μιχάλης Χ»Μιτσής
7  Μέλος:  Γεωργία Χαραλαμπίδου – Κεζούδη
 8  Μέλος:  Γιάννης Ιωάννου
 9  Μέλος:  Γρηγόρης Φιλίππου
 10  Μέλος:  Νεόφυτος Μιχαηλίδης

Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου Βραβείων και Υποτροφιών ¨Α. Καισή¨

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Ανδρέας Δημητριάδης
2 Γραμματέας Νατάσα Δημητρίου
3 Ταμίας Στέφανος Στεφάνου
4 Μέλος /ex officio/ δωρητής Ανδρέας Καϊσής
5 Μέλος / Γενικός Γραμματέας ΚΕΒΕ Μάριος Τσιακκής
6 Μέλος /ΕΒΕ Πάφου Γιώργος Μάης

Επιτροπή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 Α/Α ΘΕΣΗ  ΟΝΟΜΑ
 1  Πρόεδρος  Μιχάλης Χ»Μιτσής
 2  Αντιπρόεδρος
 3  Μέλος:  Γεώργιος Μάης
 4  Μέλος:  Παναγιώτης Βορκάς
 5  Μέλος:  Δώρος Παφίτης
 6  Μέλος:  Χριστάκης Αγαθαγγέλου
 7  Μέλος: Μιχάλης Κόνικκος
 8  Μέλος:  Φειδίας Παπανικολάου
9  Μέλος:  Νεόφυτος Μιχαηλίδης

Επιτροπή Ανάπτυξης Εμπορικού Κέντρου 

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Κυριάκος Κυριάκου
2 Αντιπρόεδρος
3 Γραμματέας
4 Μέλος Γεώργιος Μάης
5 Μέλος Μιχάλης Μιχαήλ
6 Μέλος Παναγιώτης Βορκάς
Μέλος:

Μέλος:

Μέλος:

Μέλος:

Μέλος:

Μέλος:

Μέλος:

Γεωργία Χαραλαμπίδου

Δώρος Παφίτης

Νίκος Κόνικκος

Χριστιάνα Μουζούρη

Χρίστης Γρηγοριάδης

Μάριος Ζαχαριάδης

Γρηγόρης Φιλίππου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Ε.Β.Ε. ΠΑΦΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΒΕ

Ανδρέας Δημητριάδης

Γιώργος Μάης (αναπληρωματικό μέλος)

Χρύσης Χρυσάνθου

Ηλίας Μυριάνθους (αναπληρωματικό μέλος)

Σάββας Γεωργιάδης

Γιαννάκης Αριστοδήμου (αναπληρωματικό μέλος)

Χάρης Τσιολής

Χαράλαμπος Παπαντωνίου (αναπληρωματικό μέλος)

Στέφανος Στεφάνου

Ανδρέας Ιωάννου (αναπληρωματικό μέλος)

   2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ

Ανδρέας Δημητριάδης Πρόεδρος

    3. ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Γιώργος Μάης Πρόεδρος

 4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ¨ΠΑΦΟΣ 2017¨

Ανδρέας Δημητριάδης Πρόεδρος

Χάρης Τσιολής (αναπληρωματικό μέλος)

    5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

6. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Χρίστος Τζιώλης

    7. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΠΑΡΕΔΡΟΙ)

Ανδρέας Ιωάννου, Χάρης Τσιολής, Κενδέας Ζαμπυρίνης

   8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΣ “ΑΦΡΟΔΙΤΗ”

Ανδρέας Δημητριάδης Πρόεδρος

Πάμπος Παπαντωνίου (αναπληρωματικός)